הי, הזמינו את הטיול הראשון שלכם חינם היום! לטיול חינם

ביטוח ואחריות

לקוחות דוגיז נהנים מביטוח צד שלישי בגבול אחריות של 200,000 ₪ ללקוח לשנת ביטוח. הכיסוי תקף בעת שהכלב נמצא ברשות נציגי דוגיז, מרגע קבלת הכלב ועד מסירתו חזרה לידי בעליו. הכיסוי הביטוחי חינם ללקוחות דוגיז!!

א. כל לקוח רשום בדוגיז יהנה מביטוח אחריות כלפי צד שלישי בעת שכלבו נמצא ברשות צוות דוגיז, מרגע מסירת הכלב לצוות דוגיז ועד החזרתו לידיו. גבול אחריות למקרה ביטוח וסה״כ ללקוח אחד לא יעלה על סך 200,000 ₪ לתקופת הביטוח.

ב. הכיסוי – הפוליסה תכסה אירוע בלתי צפוי שגרם נזק לצד שלישי בשטח מדינת ישראל ועל פי דיני מדינת ישראל.

ג. חריגים – הפוליסה לא תכסה:

א. רשלנות רבתי – רשלנות פושעת של המבוטח.
ב. נזק לעובד – נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ועקב עבודתם אצל המבטח.
ג. נזק פיננסי –  נזק פיננסי למעט אם מדובר בנזק תוצאתי.

ד. הנוסח הקובע הינו תנאי הפוליסה על תנאיה, הרחבותיה וסייגיה הנמצאים אצל המבוטח הראשי.

.הודעה של לקוח – במידה וקרה מקרה ביטוח תימסר הודעה  לדוגיז אשר תפרט את האירוע ודוגיז ימסרו לחברת הביטוח את הפרטים לחברת הביטוח להמשך הטיפול במקרה.

לקריאת הפוליסה המלאה לחצו כאן